Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 

Obecné 

Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem a zákazníkem. Vzájemné právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

 Provozovatelem služby a internetových stránek je: 

Lenka Zukalová 

42552249 

Mistrovská 183/28 

Praha 10 108-00 

Číslo účtu: 1526864027/3030 

 

Otvírací doba: 

Pondělí   10:00 - 21:00 
Úterý      15:00 - 21:00 
Středa    10:00 - 21:00 
Čtvrtek   15:00 - 21:00 
Pátek      10:00 - 21:00 
Sobota    ZAVŘENO 
Neděle    10:00 - 21:00 

 
Zákazníkem je každý, kdo učiní řádnou objednávku jedním popsaných způsobů:  

Osobně na provozovně
Telefonicky  
E mailem, či přes webové rozhranní 

Takto doručená objednávka je provozovatelem považována za platný a závazný návrh smlouvy o dílo, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem, či osobním sdělením. Smlouva je uzavřena převzetím objednávky provozovatelem, případně dodáním a převzetím objednané služby zákazníkem. 

Provozovatel může objednávku zrušit či nepřijmout v případech, že není korektně a úplně vyplněný kontakt na zákazníka. V těchto případech se provozovatel bude snažit zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení. Provozovatel taktéž může objednávku nepřijmout z důvodu logistických problémů a objednání nevhodného termínu, času, či místa mimo území hlavního města Prahy. 

Zákazník může objednávku zrušit bez jakýchkoli sankcí vpřípadě, pokud služba nebyla poskytnuta. V ostatních případech bude provozovatel požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.  

Dodací a platební podmínky 

Dodací podmínky - smluvní, zpravidla však do 72 hodin od přijetí prádla do našich rukou. K předání prádla dochází po předchozí domluvě a odsouhlasení data, času a místa. 
Platba  - hotově při převzetí, popřípadě u stálých zákazníků, či firem bankovním převodem.  

Nejsme plátci DPH. Ceny uvedené v nabídce jsou smluvní a aktuálnost cen na internetových stránkách www.pradelna-zehleni.cz garantujeme. 
 
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez udání důvodu, nebo odmítnout objednávku zákazníka, který v minulosti řádně nezaplatil za závazně objednané služby. 

Reklamační řád 

Vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem se řídí občanským zákoníkem číslo 40/1964 S. ve znění pozdějších předpisů. 
- provozovatel odpovídá za škodu způsobenou ztrátou, poškozením, či zničením věci, kterou převzal od zákazníka 

- zjevné vady je zákazník povinen reklamovat při převzetí splněné objednávky. Při pozdější reklamaci je zákazník povinen prokázat vznik závady na straně provozovatele 
- provozovatel nepřebírá odpovědnost za oděvy bez etikety se symboly pro čištění a žehlení 

- odstranitelné vady (např. chybějící knoflík, rozpáraný šev) odstraní provozovatel na vlastní náklady v co nejkratším čase  

- škodu nahrazuje provozovatel v penězích na základě kupního dokladu dodaném zákazníkem, popřípadě dle odborného posouzení provozovatelem, obvykle však dle poškozené věci a její běžné hodnotě. Přihlíží se k jejímu stáří a opotřebení. 

- zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, může se obrátit na Českou obchodní inspekci a zahájit řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz/cs. Pro smlouvy uzavřené online je k dispozici platforma řešení sporů provozovaná Evropskou komisí na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

Odesláním objednávky, či předáním prádla zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. 

 


e-commerce